Arkeoloji

Tilkiler 42 Bin Yıldır İnsanları Takip Ederek Besleniyor

Posted by Kadir Ceyhan

Almanya Tübingen Üniversitesi’nden Chris Baumann ve meslektaşları tarafından yapılan ve 22 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan bir araştırma tilkilerin 42 bin yıldır insanları izleyerek onların yiyecek artıkları ile beslendiğini ortaya koydu.

Doğada artıklar ile beslenmeye seven tilkiler çoğunlukla aslan, kurt, sırtlan gibi avcıların geride bıraktıkları ile beslenirler. Araştırmayı yapan Baumann ve arkadaşları tilkilerin artıklar ile beslenme yönünün 42 bin yıl önce insanlar ile etkileşiminin etkilerine odaklanarak bu ortak ilişki antik zamanlara geri dönerse, tilkilere insanların geçmişte yararlı göstergeleri olabileceğini öne sürdüler.

Araştırmacılar Almanya’nın güneybatısındaki Orta ve Üst Paleolitik dönemlere ait farklı arkeolojik alanlardan çeşitli otobur, büyük etobur ve kırmızı ve Kutup tilkilerinin kalıntıları arasında Karbon ve Azot izotopları oranlarını karşılaştırdı. Neandertallerin yaşadıkları bölgelerdeki tilkilerin yedikleri 42.000 yıldan eski bölgelerde, diğer aslan, kurt gibi büyük etoburların yediklerine benziyordu. Fakat daha yakın tarihlere gelindiğinde, Homo sapiens bölgede yaygınlaştıkça, tilkilerin tek başlarına avlamasının mümkün olmadığı fakat bölgede yaşayan Homo sapienslerin önemli besin kaynağı olan ren geyiklerini yediklerine ulaşıldı. Araştırmacılar tilkilerin Homo sapiensleri izleyerek avladıkları ren geyiklerinin artıkları üzerine bir beslenme diyeti oluşturdukları üzerinde duruyor.

Bu sonuçlar, Üst Paleolitik dönemde, bu tilkilerin, büyük yırtıcıların bıraktığı artıklar ile beslenmekten, insanların bıraktığı yiyecekleri yemeye kaydığını göstermektedir. Bu sonuçlar, tilkilerin insan gıdalarına güvenmesinin 42.000 yıl öncesine kadar gittiğini gösteriyor. 

Araştırmacılar şunları ekliyor: “Buzul çağı tilkilerinin diyet rekonstrüksiyonları, erken modern insanların 40.000 yıl kadar önce yerel ekosistem üzerinde bir etkisi olduğunu gösterdi.

Kaynak : PLOS

Leave A Comment