İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İnsan Nasıl Mutluluk Hissine Erebilir?

Nasıl mutlu bir insan olabilirim? Mutluluk her insan için farklı anlama gelebilir. Bazı insanlar için hiçbir şey ifade etmeyen durumlar başka bir insan için çok değerli ve mutluluk kaynağı olabilir. Mutlu olmak veya mutluluk hissi düşüncelerimiz ile yüksek oranda paralel ilerleyen bir histir. Bu hissin farkına varmak kendimizin farkına varmak ile elde edebileceğimiz bir mertebededir. Peki, insan nasıl mutluluk hissine erebilir?

Mutluluk asırlar boyunca insanların peşinde koştuğu bir his olmuştur. Kim bilir belki de peşinde koştukları için çoğu insanın da erişemediği bir histir. Belki de peşinde koştuğunuz şey kendinizdir de bir türlü kendinizi yakalayamıyorsunuzdur. Bir durup nefeslendiğimizde mutluluk hissinin nasılını daha iyi düşünebiliriz.

İnsan neden mutlu olmak ister? Karşılaştığım çoğu insan buna iyi hissettirdiği için cevabını verir. İyi hissetmek nedir? Buna da içimizden gelen hisse kavuşmanın yarattığı doyum hali diyebiliriz. Mutluluk yaşamda kendimizi ne derece var ettiğimiz ile doğrudan orantılıdır. Bu yüzden mutlu insanlar içlerinden gelen hisler üzerinde yaşantılarını gerçekleştirme eğilimindedirler.

nasıl mutlu olunur
Nasıl Mutlu Olunur?

Yaşadığımız olaylara yüklediğimiz anlamların algımız ile buluşması çerçevesinde yarattığımız ruh halimizin hayatımıza etkisi mutluluğun baş müsebbibidir. Bir insan çoğu insan tarafından berbat, çok kötü olarak algılanabilecek bir olay yaşasa dahi ona yükleyebileceği anlamlar neticesinde kendi içerisinden gelen ile mutluluğu hissedebilir. Her içsellik özneldir ve bu yüzden her mutluluk kişiye özgüdür yani özneldir. Karşılıklı yapılan eylemlerde dahi ortak bir mutluluk ekseninden ziyade keşisen mutluluk kümeleri yaratılabilir.

Bu sebepledir ki hepimizin mutluluk kaynakları farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra ana kaynak her vakit sevgiden doğar. Benim için bir insanın mutlu olabilmesinin ilk aşaması ve bu aşamadan sonraki katmanları oluşturan temel husus da sevgidir. İçinde bulunduğu anda sevgiyi hissedemeyen insanın mutlu olduğunu hissetse dahi yapay bir mutluluk dönencesinde dönüp durduğunu düşünürüm.

Mutlu insanların mutluluklarının özü yaşam sahasında deneyimlediklerinin temeline her zaman sevgiyi koymalarıdır. Bir insanın değer verdiği, sevgi duyduğu şeyler, yaşam gayeleridir ve mutluluğun anahtarları konumunda yer alırlar. Evet, yapılan bazı araştırmalar örneğin; Riverside’daki Kaliforniya Üniversitesi‘nden araştırmacılar Julia Boehm ve Sonja Lyubomirsky‘ın yaptığı araştırmalar mutlu insanların para kazanma, üstün performans sergileme ve başkalarına daha sık yardım etme eğiliminde olduklarını, mutluluğun başarıya yol açtığını kanıtlıyor olabilir.

Başarının, kendini gerçekleştirmenin yani içten geleni dışa vurarak yaşamanın getirdiği his olan mutluluğa etkisi mutlak vardır fakat başarıyı da sağlayan aslında mutluluktur. Bulunduğu alanda mutlu olmayan bir insanın başarı elde etmesi pek mümkün olmayabilir. Tam aksine bulunduğu alandan mutlu olmayan insanların mutsuzlukları neticesinde mutlu olma arzularını hırs ile bürüyerek daha büyük başarılar elde ettikleri ve Dünya’yı değiştirdikleri de görülmüştür.

mutluluk hissi
Mutlu Olan İnsanlar Nasıl Mutlu Oluyor?

Mutluluk hissi insanın özünü deneyimlediği gerçekliğe dökmesi neticesinde sağlığı da beraberinde getirir. Yapılan araştırmalar kendilerini mutlu olarak hisseden insanların tükürüklerinde düşük kortizol seviyeleri, mutsuz olarak hisseden insanlara göre daha düşük kan basıncı, erkeklerde daha düşük ambulatuvar kalp hızı ve azalmış nöroendokrin, enflamatuar ve kardiyovasküler aktivite yaşadıklarını göstermiştir.

Mutlu Olan İnsanlar Nasıl Mutlu Oluyor?

Yukarıda aslında bunun özünden bahsettim fakat yine de mutlu insanların sahip oldukları ortak birtakım özelliklerden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu mutluluğu getiren bazı ortak noktalardan desem daha doğru olacak. İnsanın sosyal varlık olduğunu reddetmek mümkün değildir. İnsan varoluşu süresince yaşamak için insana ihtiyaç duymuştur. Bu bağlamda yapılan araştırmalarda mutlu insanların kendilerini mutsuz olarak gören insanlara kıyasla daha sosyal oldukları ve daha az mutlu insanlara göre başkalarıyla daha güçlü romantik ve sosyal ilişkilere sahip oldukları görülmüştür. Yine araştırma sonuçları bizlere mutlu insanların enerjik, kararlı, yaratıcı, sosyal, güvenen, sevgi dolu ve duyarlı olduklarını da göstermiştir.

mutluluktan havaya uçmak
Mutluluktan havaya mı uçarsınız yoksa utançtan yerin dibine mi girersiniz?

İnsanların içinde bulundukları koşullar, sosyoekonomik durumları, cinsiyet veya yaş gibi özellikleri de mutlu hissetmek ile doğrudan bağlantılı olabilir ancak mutluluk, hayata karşı istenç doğuran insanların felsefi bir bakış açısına sahip olmaları, kahkaha atmaları ve mizahi bakış açısına sahip olmaları, hayat ile evren ile olan bağlarını sezinleyerek ilişki kurabilmeleri, problem çözme becerilerine sahip olmaları, yaşama yükledikleri anlam ile ilintili şeyler yapmaları mutluluk ile daha olumlu ilişki içerisindedir. 

İnsanın yaşama yüklediği bu anlam neticesinde kurduğu düzenli bir yaşam da mutluluğu getirir. Düzenli olarak gerçekleştirilen bazı aktiviteler ki bunlar kişiden kişiye değişebilir mutluluk hissini özümüzde hissetmemizi sağlar. Mutlu insanların vazgeçilmezleri olan bazı aktiviteler hakkında bilgi edinmek için şu mutluluğa giden yollar isimli yazımı okuyabilirsiniz.

Faydalanılan Kaynaklar:

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir