İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İnsanlar Neden Eşlerini Aldatır?

İnsanlar Neden Eşlerini Aldatır? Evlilik insanların birlikte bir ömür sürebileceğini düşündükleri eşleri ile gerçekleştirdikleri bir geçiş sürecidir. Bu sürecin süreğenliğini sağlayabilmek de “bir ömür geçirebilmek” düşüncesinin çeşitlenip hayatın getirdiklerine ayak uydurabilmesi ile çoğu zaman mümkün olabilmektedir. Peki, bir insan neden bir ömür birlikte yaşamak istediği eşini aldatır?

İnsanlar Neden Eşlerini Aldatır? Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) verilerine göre Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 58’i, kadınların ise yaklaşık yüzde 40’ı evlilik süresince en az bir kere evlilik dışı ilişki yaşıyor. Peki, sadece evlilik dışı ilişki yani başka bir kadın veya erkek ile girilen cinsel veya duygusal bağlamdaki ilişkiyi aldatmak olarak mı görürüz? Aldatmak çoğu insan için aynı anlama gelse de bazıları için aldatmak kavramı farklı manaları içerebilir. Fakat hepimizde uyandırdığı his genellikle hayal kırıklığıdır.

Aldatmak sadece cinsel veya duygusal anlamda başka partneriniz dışında girilen ilişki değildir. Aldatmak yaşamın her boyutunda farklı şekillerde karşımıza çıkar ve genel itibariyle insanı yıpratır. Kişilik bozuklukları, çocukluk sorunları gibi bazı psikolojik faktörlerin yanı sıra sosyal medya, eşler arasındaki umursamazlık, “kabullenme” ve ihmalkarlıklar da kişinin bir ilişkide aldatma yoluna gitmesinin nedenlerindendir.

Aldatan bir bireyin çoğunlukla aldatma sebepleri evlilik sürecinde yaşadığı mutsuzluk, çözülemeyen problemler, evlilik sürecine ayak uyduramama ve bence en önemli neden eşler arasındaki iletişim kopukluğudur. Eşlerden birisi cinsel manada istediği doyumu yakalayamadığı için de aldatma yollarını deneyebilir.

İnsanlar Neden Eşlerini Aldatır
İnsanlar Neden Eşlerini Aldatır

Ayrıca aldatan insanların evlilik sürecinden önce içinde bulundukları “başıboşluk”, yani daha az sorumluluk hali kendini adayabileceği bir ilişkiyi sürdürme yeteneğini engelleyebilir. Yapılan araştırmalarda çocukluğunda ihmal, taciz veya aile bireyleri arasında aldatma durumları görülen bireylerin evliliklerinde bu yola başvurma oranı daha yüksektir. Seyrekde olsa bazı insanların tek eşliliğe değer vermemesi, empati kurma yetisinin olmaması da aldatmayı teşvik eder.

Cinsiyete Göre Aldatmaya Yol Açan Etkenler

Yapılan araştırmalar Aldatan Erkeklerin kadınlardan daha fazla cinsel ilişki içerisinde bulunma isteklerinin olduğunu ve seks veya ilgi aradıklarını göstermiştir. 2 Erkeklerin sevgilerini daha somut, fiziksel yollardan ifade ettikleri düşünülünce çoğu ilişkide “duygu sözcükleri” kullanmamaları gözlenir. Yani bu durumda cinsel ilişki eşler arasındaki bağlantının ve yakın ilişki kurmanın anahtarı haline gelir. Çok değer verdiğim hocalarımdan birisi de evliliği yürütmede cinselliğin oranı yüzde 70’dir derdi.

Aldatan Erkeklerin cinsel anlamda doyum sağlayamadıkları ( örnek olarak eşlerinin sürekli cinselliği reddetmesi verilebilir) durumlarda bu reddin yaratacağı his hayal kırıklığı ve “sevilmiyor ve istenmiyorum” hissine dönüşebiliyor. Aslında, erkeklerin güvende hissetmeme hissi nedeniyle aldatma oranları kadınlara oranlara daha fazla çıkıyor.

Aldatma olayları kadınlarda yaşandığında ise çoğunlukla kadınların duygusal bir boşluğu doldurmayı denediklerini gözlüyoruz. 3 

Aldatan kadınların konuşmalarında eşlerinden kopukluk hissi, eşleri tarafından arzu edilmeme, hor görülme ve sevilme arzusunun karşılanamadığını görürüz nedenler arasında. Kadınların kendilerine minnettar olunmaması, daha doğrusu hoşgörü gösterilmemesi, görmezden gelinmiş hissetmeleri evlilik dışı bir ilişki arayışına girmelerinde başlıca sebepleri arasındadır.

Kadınlar için aldatma aşaması daha çok bir geçiş süreci vazifesi görebilir. Evliliğinden mutlu olmayan ve gerçekten eşinden ayrılmak isteyen bir kadına aldattığı kişi tam da bu geçiş sürecinde yardımcı oluyor. Bu arada cinsel doyum yukarıda yazdığım şekilde sadece erkekler için ana neden değildir. Aynı şekilde ilişkiden sıkılmak hem erkek hem de kadının aldatmasına neden olabilir.

Aldatma olayları üzerine yapılan bir araştırmada (araştırma için tıklayınız)araştırmalara katılım gösteren hem erkekler hem de kadınlarda cinsel yaşamlarını iyileştirme amacı ile harekete ettikleri belirlendi. Buradan temel ihtiyaçlar olan barınma, yemek yeme, seks gibi temel ihtiyaçların karşılanma derecesinin ilişkilerde görülen aldatma oranlarına etkisini analiz edebiliriz.

Aldatmanın Sebepleri ve Neden Olabilecek Etkenler

Elbette hem kadınlarda hem erkeklerde aldatmanın bir çok sebebi olabilir ancak çoğunlukla gözlenen bazı neden olabilecek etkenler ve sebepler aşağıdaki şekildedir:

Bireysel Neden Olabilecek Etmenler

 • Bağımlılık : Madde bağımlılığı benim için bunların en başında gelir. Bir insanın ister alkol olsun ister uyuşturucu olsun yada kumar adına her ne denirse ailesine zararlı olan herhangi bir şeyi sürdürmesi başlıca etkenler arasındadır. Ki zararına rağmen bunu sürdüren bir insan da hem kendini hem ailesini aldatıyordu zaten eğer tedavi yolları aramıyorsa. Sarhoş halde bir insanın ilişkiye girebileceği ve bilinç yollarının kapalı olabileceğini düşünürsek de bunu tasdik edebiliriz.
 • Bağlanma Tarzı : Bağlanma tarzları çok çeşitli şekilde insan hayatına etki edebilir. Aynı zamanda yakınlık kurma bozukluğu da bir insanı ilişkiden uzaklaştırabilir. Zayıf benlik saygısı ve güvensizlik, bir değeri kanıtlamanın bir yolu olarak bir ilişkide aldatma riskini de artırabilir.
 • Çocukluk travması : Çocukluk çağı travması geçmişine sahip olmak (fiziksel, cinsel veya duygusal istismar veya ihmal gibi), bir kişinin aldatma olasılığının daha yüksek olmasıyla ilişkilidir (travmayı ele almamışsa ve çözülmemiş sorunları varsa).
 • Çocuklukta sadakatsizliğe maruz kalma : Aldatma ile ilgili deneyimler tekrarlamaya neden olabilir. Çocukluğunda sürekli aldatılan, umursanmayan, kenarda unutulan, sadakatsiz davranışmış, ihmal edilmiş insanlarda aldatma sıklığı daha fazla gözleniyor. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, çocukluğunda ailesinde aldatma olayı yaşanan bir bireyin kendi ilişkisinde de aldatma yoluna gitme olasılığının diğer bireylere göre 2 kat fazla olduğu bulundu. 4
 • Akıl hastalığı : Bipolar bozukluk gibi bazı akıl hastalıkları evlilikte aldatma için bir risk faktörüdür.
 • Önceki aldatma: “Bir insan bir şeyi bir kere yapıyorsa her zaman yapabilir” deyişi, çoğu zaman haklı bir deyiş olabilir. Çünkü aldatmak eylemi çok ağır sonuçlar doğurabilecek ve karar verip gerçekleştirilmesi zor bir eylemdir.  Bu sözün güvenilirliğini ilk değerlendiren bir 2017 çalışması oldu. 5  Bu çalışmada, evlilik dışı bir ilişkiye dahil olanların bir sonraki ilişkilerinde bu davranışı tekrarlama olasılıkları üç kat daha yüksekti.
 • Psikolojik sorunlar : Narsistik özellikler veya kişilik bozuklukları, aldatma olasılığı arttırma ihtimali yüksek iki ilintidir. Narsist insanlarda görüken ego ve empati yoksunluğu benmezkezli bir yapıda aldatma arayışına neden olabilir. Aldatan bir narsist daha iyisini hakettiğini düşünürken eşinin duygularını önemsemeyebilir.

Kişilik özelliklerine bakan bir 2018 çalışmasında ( çalışma için tıklayınız) , “nevrotiklik” te üst sıralarda yer alan kadınlar ve ” narsisizm” de daha üst sıralarda yer alan erkeklerin aldatma olasılığı daha yüksekti.

insanler neden eşlerini aldatır
insanlar neden eşlerini aldatır
 • Seks bağımlılığı : Seks bağımlılığı eşinin arzularını önemsememeye neden olabilirken bu bağımlılık başka bir yerde seks doyumuna yani aldatmaya yol açabilir.

Aile İçinde Yaşanan Olayların Etkileri

 • Aile içinde yaşanan şiddet ve ya duygusal istismara uğrayan bir erkek veya kadın aldatma yoluna girebilir.
 • Duygusal ve / veya fiziksel kopukluk yukarıda da bahsettiğim gibi neden olabilir.
 • Ekonomik Sıkıntılar
 • İletişim eksikliği
 • Saygısızlık da iletişim eksikliğinin bir koludur.
 • Düşük uyumluluk (yanlış nedenlerle evlenen kişiler): Birbirini hiç görmeden, konuşmadan, frekansları sezinlemeden evlenmek. Düşük uyum iki tarafında pişmanlık duymasına neden olabilir.

Eşim Beni Aldatıyor mu?

Eşinin kendini aldattığını düşünen bir insan bununla nasıl baş edebileceğini bilemeyebilir. Eşinin kendini aldattığından şüphelenir fakat bunu doğrudan sormak mı yoksa gizlice kontrol etmek mi yollarından hangisini yapacağını şaşırabilir. Evet, en doğru yol genelde olduğunu gibi düşüncenizi eşinize açmaktır. Fakat istenmeyen sonuçlar doğurma olasılığı da vardır. Ayrıca eşiniz sizi aldatmıyor da olabilir. Her insan için bu farklılık gösterebilir. Yine de bazı işaretleri aramakta fayda olabilir. Bunun için Eşinizin Sizi Aldattığına Dair İşaretler yazımı okuyabilirsiniz.

Son söz: Bir insanı aldatmak kendini aldatmaktır.

Psk. Kadir Ceyhan

Faydalanılan Kaynaklar:

 1. “Embracing in a female-bonded monkey species (Theropithecus gelada)”: Correction to Pallante et al. (2019). J Comp Psychol. 2019; DOI: 10.1037/cfp0000012
 2. Institute for Family Studies, “Who Cheats More? The Demographics of Infidelity in America.” Jan. 10, 2018
 3. Tsapelas, I, HE Fisher, and A Aron (2010) “Infidelity: when, where, why.” IN WR Cupach and BH Spitzberg, The Dark Side of Close Relationships II, New York: Routledge, pp 175-196.
 4. Erratum for PMID 21180585. Therap Adv Gastroenterol. 2012;5(5):371. DOI: 10.1177/0192513X15581660
 5. Knopp K, Scott S, Ritchie L, Rhoades GK, Markman HJ, Stanley SM. Once a Cheater, Always a Cheater? Serial Infidelity Across Subsequent Relationships. Arch Sex Behav. 2017;46(8):2301-2311. DOI: 10.1007/s10508-017-1018-1
 6. Khalili M, Wong RJ. Underserved Does Not Mean Undeserved: Unfurling the HCV Care in the Safety Net. Dig Dis Sci. 2018;63(12):3250-3252. DOI: 10.1007/s12144-018-0079-1

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir